Strona główna – e-Zamówienia

Blokada wszczynających ogłoszeń unijnych

  • 20/07/2023

Szanowni Państwo

Informujemy, że z dniem 20 lipca 2023 roku zostaje wstrzymana możliwość wysyłania za pośrednictwem usługi eSendera Platformy e-Zamówienia, w celu publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, formularzy unijnych F01, F02, F04, F05, F07, F12, F17 oraz F24 dla wszystkich typów ogłoszeń oraz formularzy F21, F22 oraz F23 dla typów ogłoszenia innych niż Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Powyższa decyzja wynika ze zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej (KE) 2019/1780 z dnia 23 września 2019 r., dotyczącego standardowych ogłoszeń publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenia przygotowane z użyciem ww. formularzy należy przesyłać do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej poprzez usługę TED eNotice lub za pomocą eSenderów, których operatorzy potwierdzili gotowość dostosowania ich do nowego stanu prawnego na 25 października 2023 roku.

W przypadku prowadzenia postępowania unijnego na Platformie e-Zamówienia, po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej za pośrednictwem usługi TED eNotice lub innego eSendera, prosimy pamiętać o konieczności „ręcznego” uzupełnienia numeru ogłoszenia z DUUE, wyznaczenia terminów składania i otwarcia ofert oraz zmiany statusu na „Wszczęte” (funkcje dostępne w podglądzie postępowania w menu z trzema kropkami).

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt poprzez System Obsługi Zgłoszeń Platformy e-Zamówienia lub za pośrednictwem Infolinii Platformy e-Zamówienia pod numerem telefonu 22 458 77 99.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności i dziękujemy za zrozumienie oraz współpracę.

eZamówienia w liczbach

Wartość rynku zamówień publicznych.

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się