Strona główna – e-Zamówienia

Roczne sprawozdania – 2022 r

  • 14/02/2023

Chcesz złożyć sprawozdanie roczne z udzielonych zamówień publicznych na Platformie e-Zamówienia – zarejestruj się i nadaj uprawnienie.

W przypadku zamówień udzielanych na podstawie ustawy Pzp z 2019 r. Sprawozdanie roczne o udzielonych zamówieniach przekazuje się przy użyciu formularza umieszczonego na stronie Platformy e-Zamówienia https://dev.ezamowienia.gov.pl

W celu przygotowania i złożenia sprawozdania należy zarejestrować się i aktywować konto na Platformie e-Zamówienia, a następnie nadać rolę „Przygotowanie sprawozdań rocznych”. Supervisor podmiotu może, nadać takie uprawnienia wchodząc w: Koło zębate → Panel zarządzania:

Następnie należy wybrać kafelek „Administrowanie użytkownikami”:

Otworzy się strona, która pokazuje użytkowników przypisanych do podmiotu. Aby zmienić/dodać rolę użytkownikowi należy z poziomu 3 kropek wybrać opcję „Zmień role w podmiocie”:

Pojawi się okienko, w którym będą widoczne role. Należy zaznaczyć rolę „Przygotowanie sprawozdań rocznych”:

Po nadaniu uprawnień należy się przelogować.

Wszystkie czynności wymagane przy rejestracji konta są opisane w instrukcjach widocznych na pierwszej stronie na kafelku Centrum pomocy (https://dev.ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/)

Przygotowanie sprawozdania rocznego opisane jest Instrukcji pod linkiem: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Informacja-do-Prezesa-UZP-5.1.pdf

Pytania i odpowiedzi dotyczące zasad sporządzania Rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach na podstawie ustawy Pzp z 2019 r.

https://www.gov.pl/web/uzp/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-zasad-sporzadzania-rocznego-sprawozdania-o-udzielonych-zamowieniach-na-podstawie-ustawy-pzp-z-2019-r2

W razie pytań prosimy o kontakt z infolinią Platformy e-Zamówienia dostępną pod numerem: +48 22 458 77 99.

eZamówienia w liczbach

Wartość rynku zamówień publicznych.

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się