Strona główna – e-Zamówienia

Nowa funkcjonalność dla Zamawiającego – możliwość samodzielnego usuwania błędnie opublikowanych dokumentów postępowania

  • 20/06/2023

Szanowni Państwo

Na Platformie e-Zamówienia została udostępniona funkcjonalność umożliwiająca Zamawiającemu usuwanie błędnie opublikowanych dokumentów postępowania.

Aby usunąć błędnie opublikowany dokument z postępowania, zamawiający mający uprawnienia do tego postępowania, powinien wejść na kartę zarejestrowanego na Platformie postępowania/konkursu w statusie „wszczęte” i w sekcji „Pozostałe dokumenty postępowania” wybrać opcję „Usuń” znajdującą się obok nazwy dokumentu, który został błędnie udostępniony:


Po kliknięciu przycisku „Usuń” pojawi się pole tekstowe w którym należy wpisać powód usunięcia (max 50 znaków). Informacje wpisane w polu tekstowym będą publicznie widocznie!


Po wpisaniu informacji w polu tekstowym i kliknięciu przycisku „Zapisz” pod polem tekstowym, wyświetli się komunikat typu pop-up z pytaniem o potwierdzenie chęci usunięcia pliku/linku do postępowania. Należy potwierdzić lub wycofać się
z czynności wybierając odpowiedź „Tak, chcę usunąć” lub „Anuluj”. Czynności usuwania dokumentu nie można cofnąć!


Dokument usunięty z poziomu postępowania/konkursu nie będzie możliwy do pobrania/otwarcia. Nazwa usuniętego pliku/linku będzie widoczna dla wszystkich użytkowników niezależnie czy są zalogowani czy też nie. Dane nt. dokumentu zostaną wyszarzone, pojawi się także informacja zawierająca datę i powód usunięcia dokumentu podany przez zamawiającego. 


Informacja o usunięciu pliku/linku zostanie udokumentowana jako zdarzenie w raporcie z postępowania:

Powyżej opisana funkcjonalność dotyczy usuwania plików/linków zamieszczonych w sekcji „Pozostałe dokumenty postępowania”.
Zasady dotyczące udostępniania formularzy interaktywnych wniosku/oferty/pracy konkursowej pozostają bez zmian.

Uwaga:

W przypadku usuwania linku do dokumentu znajdującego się na lokalnych zasobach zamawiającego, należy pamiętać
o faktycznym usunięciu docelowego pliku z miejsca znajdującego się pod wskazanym linkiem!

W związku z udostępnieniem funkcjonalności umożliwiającej zamawiającym na samodzielne usuwanie dokumentów
w postępowaniu, dotychczasowy sposób usuwania dokumentów przez operatora Platformy e-Zamówienia na podstawie pisemnego wniosku zamawiającego jest niekatulany.

eZamówienia w liczbach

57,19 mld

Wartość rynku zamówień publicznych.

137 014

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się