Strona główna – e-Zamówienia

Instrukcje Interaktywne


Biuletyn Zamówień Publicznych

Biuletyn Zamówień Publicznych

W tym dokumencie dowiesz się jak wyszukiwać i przeglądać ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych dostępnym na platformie e-Zamówienia


Konto, uprawnienia i role

Podpisywanie wniosków

W tym dokumencie dowiesz się jak w prawidłowy sposób podpisać wnioskek rejestracyjny przy pomocy oprogramowania oferowanego przez polskich dostawców certyfikatów podpisu kwalifikowanego.

Subskrypcje i filtry

W tym dokumencie dowiesz się jak filtrami i subskrypcjami ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych dostępnym na platformie e-Zamówienia.

Zaawansowane zarzadzanie kontem przez Supervisora

W tym dokumencie dowiesz się jak zarządzać kontem przez Supervisora.

Zarządzanie kontem

Z tego dokumentu dowiesz się jak zalogować się do platformy, wybrać kontekst swojego konta, przypomnieć lub zmienić hasło na platformie eZamówienia.

Podstawowa nawigacja w centrum pomocy

W tym dokumencie dowiesz się jak poruszać się po Centrum pomocy.

Zakładanie konta użytkownika

W tym dokumencie dowiesz się jak założyć konto na platformie e-Zamówienia w wybranej roli

Baza FAQ

W tym dokumencie dowiesz się jak przeglądać FAQ - bazą najczęściej zgłaszanych problemów/błędów oraz jak zgłaszać nowe.

Podstawowa nawigacja w Portalu Dostępowym

Z tego dokumentu dowiesz się jak poruszać się po Portalu Dostępowym.


Obsługa zgłoszeń

Zarządzanie zgłoszeniami przez użytkownika

W tym dokumencie dowiesz się jak przeglądać, monitorować, komentować oraz uzupełniać zgłoszenia w Systemie Obsługi Zgłoszeń (SOZ)


Planowanie i publikowanie postępowań

Subskrypcje i filtry

W tym dokumencie dowiesz się jak filtrami i subskrypcjami ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych dostępnym na platformie e-Zamówienia.

Postępowania

W tym dokumencie dowiesz się jak zarejestrować, edytować, wszcząć, aktualizować, unieważnić, anulować i zawiesić postępowanie na platformie e-Zamówienia

eZamówienia w liczbach (rok 2019)

289,8 mld

Wartość rynku zamówień publicznych.

233 788

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

25 390

Liczba opublikowanych w Dz.U.UE przez polskich zamawiających ogłoszeń o przetargach i konkursach.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się