Strona główna – e-Zamówienia

Instrukcje Interaktywne


Biuletyn Zamówień Publicznych

Biuletyn Zamówień Publicznych

W tym dokumencie dowiesz się jak wyszukiwać i przeglądać ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych dostępnym na platformie e-Zamówienia


Konto, uprawnienia i role

Powiązanie konta z Węzłem Krajowym

Z tego dokumentu dowiesz się jak powiązać konto na platformie eZamówienia z Węzłem Krajowym.

Subskrypcje i filtry

W tym dokumencie dowiesz się jak zarządzać filtrami i subskrypcjami ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych dostępnym na platformie e-Zamówienia.

Podpisywanie wniosków

W tym dokumencie dowiesz się jak w prawidłowy sposób podpisać wnioskek rejestracyjny przy pomocy oprogramowania oferowanego przez polskich dostawców certyfikatów podpisu kwalifikowanego.

Zaawansowane zarzadzanie kontem przez Supervisora

W tym dokumencie dowiesz się jak zarządzać kontem przez Supervisora.

Zarządzanie kontem

Z tego dokumentu dowiesz się jak zalogować się do platformy, wybrać kontekst swojego konta, przypomnieć lub zmienić hasło na platformie eZamówienia.

Podstawowa nawigacja w centrum pomocy

W tym dokumencie dowiesz się jak poruszać się po Centrum pomocy.

Zakładanie konta użytkownika

W tym dokumencie dowiesz się jak założyć konto na platformie e-Zamówienia w wybranej roli

Baza FAQ

W tym dokumencie dowiesz się jak przeglądać FAQ - bazą najczęściej zgłaszanych problemów/błędów oraz jak zgłaszać nowe.

Podstawowa nawigacja w Portalu Dostępowym

Z tego dokumentu dowiesz się jak poruszać się po Portalu Dostępowym.

Wniosek o usunięcie konta podmiotu

Wniosek o usunięcie konta podmiotu.


Obsługa zgłoszeń

Subskrypcje i filtry

W tym dokumencie dowiesz się jak zarządzać filtrami i subskrypcjami ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych dostępnym na platformie e-Zamówienia.

Zarządzanie zgłoszeniami przez użytkownika

W tym dokumencie dowiesz się jak przeglądać, monitorować, komentować oraz uzupełniać zgłoszenia w Systemie Obsługi Zgłoszeń (SOZ)


Planowanie i publikowanie postępowań

Portal Deweloperski

W tym dokumencie dowiesz się jak zintegrować i przetestować integrację aplikacji zewnętrznej z platformą e-Zamówienia.

Komunikacja w postępowaniu

Z tego dokumentu dowiesz się jak można komunikować się w ramach postępowania na platformie eZamówienia.

Informacja do prezesa UZP i sprawozdania roczne

Z tego dokumentu dowiesz się jak można wysłać informacje o złożonych ofertach i wnioskach oraz jak przygotować i wysłać sprawozdanie roczne o udzielonych zamówieniach do Prezesa UZP.

Plan postępowań

W tym dokumencie dowiesz się jak zarejestrować, edytować, aktualizować, usunać i opublikować plan postępowań na platformie e-Zamówienia.

Subskrypcje i filtry

W tym dokumencie dowiesz się jak zarządzać filtrami i subskrypcjami ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych dostępnym na platformie e-Zamówienia.

Postępowania

W tym dokumencie dowiesz się jak zarejestrować, edytować, wszcząć, aktualizować, unieważnić, anulować i zawiesić postępowanie na platformie e-Zamówienia


Składanie ofert

Oferty, wnioski i prace konkursowe

W tym dokumencie dowiesz się jak złożyć ofertę, wniosek lub pracę konkursową na platformie e-Zamówienia.


Ogłoszenia

Raporty

Z tego dokumentu dowiesz jakie raporty są dostępne na platformie eZamówienia.

Subskrypcje i filtry

W tym dokumencie dowiesz się jak zarządzać filtrami i subskrypcjami ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych dostępnym na platformie e-Zamówienia.

Ogłoszenia

W tym dokumencie dowiesz się jak tworzyć i zarządzać ogłoszeniami na platformie e-Zamówienia


Archiwalne wersje instrukcjii

W tym miejscu możesz przejść do archiwalnych instrukcji.

Przejdź do archiwum

eZamówienia w liczbach

57,19 mld

Wartość rynku zamówień publicznych.

137 014

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się